Read Story [Đam Mỹ] Tân Giới Dạ Ca - Vân Thôn Nương Nương || 新界夜歌 - 云吞娘娘

[Đam Mỹ] Tân Giới Dạ Ca - Vân Thôn Nương Nương || 新界夜歌 - 云吞娘娘

Author: Calomama111

Status: Writing

Update: 18-02-2023

Read Stories

Tên: Tân Giới Dạ Ca 新界夜歌 (Lullaby of New Territories)
Tác giả: Vân Thôn Nương Nương 云吞娘娘
Thể loại: đam mỹ, hiện đại, Cảng phong, chính kịch, xã hội đen, niên thượng, chủ công, mỹ nhân ngư thụ, trung H, hơi tục, song tính, sinh tử, HE
Số chương: 47 chương + x phiên ngoại
Edit: Dờ