Read Story Đoản văn KaiYuan & Series

Đoản văn KaiYuan & Series "Tiểu Khải và Nguyên Nguyên"

Author: Shusan

Status: Full

Update: 01-10-2017

Read Stories

- Nhiều thể loại nhưng chủ yếu là hường phấn
- Tất cả số liệu trong đoản hoàn toàn là tưởng tượng
- Truyện này là độc quyền của mình, đừng đem ra ngoài khi chưa có sự cho phép của mình
- Mình đã bỏ rất nhiều chất xám để viết nên nó cho nên vote với cmt cho mình có động lực nha!