Read Story [ Đam Mỹ ] Ám Vô Dạ Online - Nguyệt Quang Vật Ngữ

[ Đam Mỹ ] Ám Vô Dạ Online - Nguyệt Quang Vật Ngữ

Author: Nades_Chan

Status: Full

Update: 30-11-2016

Read Stories

Tác giả: Nguyệt Quang Vật Ngữ

Thể loại: đam mỹ, võng du, 1vs1, cường cường, oan gia, HE..

Nhân vật chính: An Chấn Vũ (Bắc Hoàng Minh) x Hàn Phi Tường (Tri Hỏa Ám Diễm)

Tiến độ bản gốc: hoàn thành (3 quyển + ngoại truyện)

Edit : https://leotaozi.wordpress.com/muc-luc-am-vo-da-online/