Read Story [BHtt] Xuyên vào Naruto Mộc diệp hoả ảnh {Tác giả: Lục Thi}

[BHtt] Xuyên vào Naruto Mộc diệp hoả ảnh {Tác giả: Lục Thi}

Author: LucThi

Status: Full

Update: 23-11-2022

Read Stories

Thể loại: Bách Hợp, Đồng Nhân, Xuyên Không, 1x1, ngọt-HE

Couple: Tsunade x Hikari

Như đã hứa, bộ truyện bh-đn tiếp theo sẽ là bộ truyện Naruto. Về phần nhân vật cũng như tình tiết ta sẽ để vào phần giới thiệu nhé.


- 1 lần nữa xin lặp lại: Truyện không hay có thể next, đừng buông lời cay đắng. Thanks